COMPARTIR DATOS - ANDROID

Compartir dades si el seu telèfon és Android:

  1. Seleccionar “ajustos” i anar a “connexió sense fil”.
  2. Una vegada allí seleccionar l’opció “ancoratge a xarxa y zona WiFi” o “AP Mòbil” o “Vinculació y zona WiFi portátil” (depenent del model del mòbil apareixerà una opció semblant).
  3. Una vegada hages activat esta opció i introduït un nom i una contrasenya per a la xarxa WiFi, ja podràs connectar-te des del dispositiu que vullgues.

COMPARTIR DATOS - IPHONE

Compartir datos si su teléfono es Iphone.:

  1. Ir a “Ajustes” y seleccionar la opción “Compartir internet” estableciendo una contraseña para la red a la que se conectarán los otros dispositivos.
  2. Ajustes-Datos móviles-opciones-red de datos móviles-punto de acceso: inet.es, con usuario y contraseña vacíos.