TARIFES MÒBILS SENSE LÍMITS!

  Tarifa mòbil il·limitada 1,5GB

12,95€/mes

IVA INCLÒS
10,7€/mes (sense IVA)

  INTERNET

 • Internet d’1,5 GB inclòs.

  MÒBIL

 • 1.000 minuts mensuals de cridades a fixos o mòbils nacionals.
 • Fins a 120 destinacions diferents.

PREU AMB IVA INCLÒS!

 • Atenció personalitzada y propera.
 • Servici de Roaming a l’estranger
 • Servici disponible a tot el país
 • SENSE PERMANÈNCIA
 • Necessites també servici d‘internet?

  Tarifa mòbil il·limitada 4GB

17,95€/mes

IVA INCLÒS
14,83€/mes (sense IVA)

  INTERNET

 • Internet de 4GB inclòs.

  MÒBIL

 • 1.000 minuts mensuals de cridades a fixos o mòbils nacionals.
 • Fins a 120 destinacions diferents.

PREU AMB IVA INCLÒS!

 • Atenció personalitzada y propera.
 • Servici de Roaming a l’estranger
 • Servici disponible a tot el país
 • SENSE PERMANÈNCIA
 • Necessites també servici d‘internet?

  Tarifa mòbil il·limitada 8GB

19,95€/mes

IVA INCLÒS
16,49€/mes (sense IVA)

  INTERNET

 • Internet de 8GB inclòs.

  MÒBIL

 • 1.000 minuts mensuals de cridades a fixos o mòbils nacionals.
 • Fins a 120 destinacions diferents.

PREU AMB IVA INCLÒS!

 • Atenció personalitzada y propera.
 • Servici de Roaming a l’estranger
 • Servici disponible a tot el país
 • SENSE PERMANÈNCIA
 • Necessites també servici d‘internet?

  Tarifa mòbil il·limitada 12GB

25,95€/mes

IVA INCLÒS
21,45€/mes (sense IVA)

  INTERNET

 • Internet de 12GB inclòs.

  MÒBIL

 • 1.000 minuts mensuals de cridades a fixos o mòbils nacionals.
 • Fins a 120 destinacions diferents.

PREU AMB IVA INCLÒS!

 • Atenció personalitzada y propera.
 • Servici de Roaming a l’estranger
 • Servici disponible a tot el país
 • SENSE PERMANÈNCIA
 • Necessites també servici d‘internet?

  Paquet de crides internacionals

11,99€/mes

IVA INCLÒS
9,91€/mes (sense IVA)

  MÒBIL

 • Paquet extra de cridades internacionals amb 240 minuts.
 • Podràs cridar als països següents: Alemanya, Regne Unit, Dinamarca, Finlàndia, Grècia, França, Irlanda, Islàndia, Països Baixos, Suècia, Estats Units d’Amèrica i Canadà.

PREU AMB IVA INCLÒS!